051 447 9849   info@angus.org.za  
Angus Press Release

Young Bull Programme


President: M J (MARTIENS) LE ROUX

Our Reference:
Ons Verwysing: J-B-PROG

26 April 2012

 

ALLE LEDE

Tydens die vergadering van die Wêreld Angus Sekretariaat in Argentinië in 2011, is die behoefte aan Suid-Afrikaans geteelde Angus genetika weer beklemtoon. Ons uniekheid word uitgedruk in onder andere ons ras se aanpasbaarheid by Karoo-toestande asook bosluisweerstandigheid. Die Raad het nou u hulp nodig.

 1. Wat benodig word, is vyf bulle wat vir drie generasies onder Suid-Afrikaanse toestande (en selfs SA-bloedlyne) geteel is.
 2. Die maatskappy XSeed van Mnr. Roy Dixon sal die program in samewerking met die Genootskap hanteer.
 3. Daar word 500 tot 800 dosisse van goedgekeurde bulle verlang.
 4. Die bulle wat in die program goed geteel het, kan weer na die program teruggaan as beproefde bulle.
 5. Indien u oordeel dat u 'n bul het wat aan hierdie vereistes voldoen, stuur asseblief die besonderhede aan die Genootskap.
 6. Keurig sal deur die Genootskap se Senior Beoordelaars gedoen word.

Ons hoor graag van u.

 

ALL MEMBERS

At the World Angus Secretariat Meeting in Argentina in 2011, the need for South African bred genetics was re-emphasized. Our uniqueness is expressed in local bloodlines which offer amongst others, tick resistance, adaptability to Karoo conditions and early hair shedding. Council requires your assistance:

 1. Five bulls, bred under South African conditions (and even SA bloodlines) for three generations, are required.
 2. Mr Roy Dixon’s company, Xseed, will handle the program in co-operation with the Society.
 3. 500 to 800 doses of the approved bulls are required.
 4. Bulls that breed well in the program can return to the program as proven bulls.
 5. Should you have bulls available that meet these requirements, please forward the details to the Society.
 6. Bulls offered will be screened by the Society’s Senior Judges.

We look forward to hearing from you.

 

Die uwe | Yours faithfully

M.J. LE ROUX
President

Related Documents

# Name Description
1. Young Bull Programme 26 April 2012
  Left click the document name to view the document or Right click the document name and Select Save Target as... to download the document to your computer.
 

Angus Society
CONTACT US
   051 447 9849
    info@angus.org.za
  118 Henry Street, Westdene, Bloemfontein

COPYRIGHT 2018 © ANGUS SOCIETY. WEBSITE, SEO & CMS BY QUICKSOLVE INTERNET